Eternal Rise Of The Sun

An unstoppable end
The world turns every day
An ending with no end
So, for this time of morning
I can no longer cry
Even though the story goes on
The script is being written
Start shape our destiny
We are the bible...
Believe in angels, they believe in you
Oh, spread your wings, there is more than this darkness
Open your eyes, the horizon has no end
You can see forever, you can know all time
You can live forever...
Every dusk can blind, as a sunrise on a day
Every sunset there is, lifts the eternal sunrise
And the sunrise ends when the sun dies...
And every ending has an eternal beginning...
We are the bible...

Tekst: Darren White
Muzyka: Duncan Patterson
Albumy: We Are The Bible, Resonance 2

Wieczny wschód słońca

Niemożliwy do zatrzymania koniec
Świat toczy się każdego dnia
Zakończenie bez końca
Więc, dla tego poranka
Nie mogę dłużej płakać
Nawet jeśli opowieść idzie naprzód
Scenariusz jest pisany
Zacznij kształtować nasze przeznaczenie
Jesteśmy biblią...
Uwierz w aniołów, one wierzą w ciebie
Ah, rozłóż swe skrzydła, jest coś więcej niż ta ciemność
Otwórz oczy, horyzont nie ma końca
Możesz zobaczyć na zawsze, możesz wiedzieć cały czas
Możesz żyć wiecznie...
Każdy zmierzch może oślepić, tak jak wschód słońca za dnia
Każdy zachód słońca jest tutaj, daje początek wiecznemu wschodowi
I wschód się kończy kiedy słońce umiera...
I każde zakończenie ma wieczny początek...
Jesteśmy biblią...

Tłumaczenie: Sopel <sopel@echonia.com>