Crestfallen

I cry a tear of hope, it's lost in helplessness
The darkness eats away at the very embers of my soul
For the deepest love I had has dissolved before my eyes
My sorrow is bleak, I beg for deliverance
Lord, in your mercy, hear my prayer, my prayer
All emotion is consumed by an inner silence
All grief is unassuaged by disconsulate tears
I want for nothing (for nothing)
I live for nothing (for nothing)
I'm waiting to die (die)
Afraid of dying
Lord, in your mercy, hear my prayer, my prayer
Crestfallen emotion
I'm wallowing in guilt
Drowning forevermore
Falling deeper into fear
My inner self is now a sleeper of stone
Oh please God, no
My inner self is now a sleeper of stone
Help me

Tekst: Danny Cavanagh
Muzyka: Danny Cavanagh
Albumy: All Faith Is Lost, They Die, The Crestfallen

Strapiony

Wypłakuję łzę nadziei, jest zagubiona w bezradności
Mrok pochłania ogromny żar mojej duszy
Najgłębsza miłość jaką przeżyłem rozpadła się przed moimi oczami
Mój smutek jest ponury, błagam o uwolnienie
Panie, w swojej litości, usłysz moją modlitwę
Całe uczucie jest pochłonięte przez wewnętrzną ciszę
Cały smutek niezaspokojony przez niepocieszone łzy
Nie chcę niczego
Żyję dla niczego
Czekam na śmierć
Obawiając się umierania
Panie, w swojej litości, usłysz moją modlitwę
Uczucie strapionego
Pogrążam się w poczuciu winy
Tonąc już na zawsze
Popadając głębiej w strach
Moje wewnętrzne ja jest teraz śpiącym z kamienia
Proszę Boże, nie
Moje wewnętrzne ja jest teraz śpiącym z kamienia
Pomoż mi

Tłumaczenie: Sopel <sopel@echonia.com>